Fjärrundervisning

Fjärrundervisning förändrar vardagen och erbjuder helt nya möjligheter för både deltagare och utbildningsledare. Fokus på utbildningen flyttas från på-plats utbildning till onlinebaserad, ansikte mot ansikte. Innehållet förblir detsamma men leverans och uppföljning kan vara helt individuell. Utbildningen kan ske i realtid och kompletteras med inspelade sessioner eller till exempel on demand material mellan de olika utbildningstillfällen.

DET VIRTUELLA KLASSRUMMET

Interaktionen mellan lärare/utbildare och elever/deltagare är en av de viktigaste delarna i utbildningsprocessen. I det virtuella klassrummet kan man möta både mindre grupper eller ha större föreläsningar. Man kan enkelt dela upp deltagarna så att de kan arbeta i olika grupprum. I det virtuella klassrummet kan man enkelt lägga upp och förbereda material samt skapa olika layouter som ligger kvar tills ni kommer tillbaks nästa gång. Det är enkelt att visa filmer, använda ljud och visa olika presentationsmaterial. Är det någon som har fått förhinder att delta kan man enkelt spela in mötet och dela ut länken. Och bäst av allt alla sitter på den främsta raden, ingen behöver sitta längst bak i klassrummet.

ON-DEMAND

Att komma åt utbildningsmaterial oavsett var man befinner sig geografiskt och oavsett tid på dygnet ger både en hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Man kan titta på utbildningsmaterialet eller göra uppgifter när det passar som bäst. Med on-demand material kan man förbereda sig inför ett virtuellt möte, använda det under mötet eller efter avslutat möte. On-demand material passar utmärkt att gå igenom via den smarta mobilen eller surfplattan. Detta medför maximal flexibilitet och ger möjligheter att bygga nya lärprocesser. Genom att kombinera det virtuella klassrummet och on-demand material kan man skapa utbildningar med likvärdig eller bättre kvalitet än på platsen utbildning.

FÖRMÅGA

Att arbeta med fjärrundervisning på hög nivå kräver träning. Vi brukar dela upp det i tre olika nivåer där första nivån är att lära känna utbildningsmiljön, lära sig förstå vilka möjligheter det finns samt att börja praktisera genom att bygga kurser och möta deltagare. När man har arbetat ett tag kommer man upp till nästa nivå där man känner sig mer säker och trygg. Här kan man fördjupa sig i utbildningsmiljön så att man får ut maximal flexibilitet och individanpassning för deltagarna så att man på ett effektivt sätt kan förbättra sitt erbjudande. På den tredje nivån har man kommit så långt att man själv kan börja designa nya lär-processer fullt ut med digitaliseringens alla möjligheter. Här blir alla resurser tillgängliga, vi kan börja tänka på staden, landsbygden eller hela kommunen och vidare som Campus. Den gränslösa skolan/utbildningsmiljön växer fram.

Vill ni veta mer om fjärrundervisning och hur man kan komma igång?

Telefon: +46 72-729 41 10