360 PARTNER

På Wezupport Vebion har vi över 20 års erfarenhet av digital kompetensförsörjning och vi har på Nordisk nivå, genom våra nätverk, försett över 700 aktörer inom både privata och offentliga sektorn med våra lösningar.

Vi vet att det finns lika många olika behov som det finns organisationer och företag.

Även om det övergripande behovet i många fall kan liknas vid varandra så finns det alltid ett antal individuella behov och önskemål som gör att många alternativa lösningar på marknaden faller bort och man hittar inte riktigt rätt.

Det är med den här insikten och långa erfarenheten som vi har kunnat utveckla och ta fram konceptet 360 partner. Att vara en 360 partner innebär att vi ser bortom standardiserade plattformar och ser in i vars organisations situation för att kunna ta fram en anpassad helhetslösning efter behov.

När behovet är analyserat och lösningen paketerad, hjälper vi er med implementation, förmåga att använda lösningarna, stöd i arbetsprocesserna samtframtida satsningar.

 

BEHOVSANALYS OCH STRATEGI

Först hjälper vi er med att analysera ert behov, lägga upp en strategi. Sedan sätter viihop en anpassad helhetslösning som är enkel att komma igång med!

 

IMPLEMENTATION

Genom vår egenutvecklade teknik Scoolia har vi tagit fram en portfölj avanpassningsbara grundstrukturer som täcker allt från fjärrundervisning till mobiltmicro-lärandeoch onboarding. Vi hjälper er att implementera och komma igång med lösningarna.

 

FÖRMÅGA

Genom vårt utbud av både grund och mer avancerade kurser tränar vi er, så att ni påett smidigt och tidseffektivt sätt ska kunna komma igång med ert arbete istrukturerna.

 

STÖD

Genom våra support-tickets kan ni när som kontakta våra experter för hjälp med alltfrån tekniska problem, produktionsstöd av material, tips & tricks och mycket mer.

 

FRAMTIDA SATSNINGAR & ANPASSNINGAR

Vi ser oss som en långsiktig partner och hjälper er gärna med att sätta ihop en längrestrategi för era satsningar inom kompetensförsörjning. Samtliga av våra lösningar äröppna för integrationer och vidareutveckling för att matcha era behov till 100%.

 

KONTAKT

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa just dig och din verksamhet!

Telefon: +46 72-729 41 12